Editorial Board

Editor In Chief
Asst.Prof.PhD. Volkan IŞIK (Hacettepe University)

Editorial Board
Asst.Prof.PhD. Mohammad ABUBAKAR (Antalya Bilim University)
Asst.Prof.PhD. Süheyla ERİKLİ (Ankara Yıldırım Beyazıt University)